Young woman walking

March 7, 2014 Written by Teresa - No Comments

Young woman walking

Portrait of a young girl is walking. Outdoors